Belastingdienst verduidelijkt uitfasering PEB.

De Belastingdienst heeft 19 Vragen & Antwoorden op zijn website gepubliceerd in het kader van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB). Hierin verduidelijkt de Belastingdienst een groot aantal situaties.

Vragen & Antwoorden De Vragen & Antwoorden betreffen onder meer de volgende aandachtspunten:

  • Een pensioen-BV die ook een stamrecht- of lijfrenteverplichting in eigen beheer heeft en in onderdekking verkeert, kan het pensioen veelal niet afkopen zonder fiscale gevolgen voor het stamrecht of de lijfrente (Vraag & Antwoord 17-001).
  • Als de uitkeringen van de oudedagsverplichting (ODV) zijn ingegaan, is het niet meer mogelijk om de ODV aan te wenden voor een lijfrente. Voor dga’s waarbij de ODV-uitkeringen na omzetting direct moeten ingaan, wordt goedgekeurd dat zij de ODV toch mogen aanwenden voor een lijfrente direct na de omzetting (Vraag & Antwoord 17-008).
  • Bij de berekening van de fiscale balanswaarde van het PEB voor afkoop of omzetting in ODV, moet de meest recente sterftetafel worden gehanteerd (Vraag & Antwoord 17-014).
  • Bij omzetting van een ingegaan nabestaandenpensioen in een ODV is het vroegste moment waarop de ODV-uitkeringen kunnen ingaan 5 jaar vóór de AOW-leeftijd (Vraag & Antwoord 17-017).Onze fiscaal specialisten adviseren u graag over het uitfaseren van uw pensioen in eigen beheer

Informatieformulier De belastingdienst heeft ook het informatieformulier gepubliceerd. Dit formulier moet binnen 1 maand na afkoop of omzetting worden ondertekend en worden verstuurd naar de Belastingdienst. Het informatieformulier moet ook door de (ex-)partner worden ondertekend.

Onze fiscaal fiscalisten staan voor u klaar en adviseren u graag!