Wellicht heeft u het de laatste tijd wel gehoord of gelezen, maar vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG is een Europese wetgeving wat betekent dat deze geldt voor alle lidstaten. Weet u wat de gevolgen voor u zijn?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel mkb’ers nog niet zijn voorbereid of weten wat de gevolgen voor hen zijn. Weet u of uw organisatie onder de AVG valt? Als u een personeelsadministratie bijhoudt valt u namelijk ook al snel onder de regels van deze nieuwe Europese wetgeving.

De nieuwe regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Zo geldt er o.a. een verantwoordingsplicht wat inhoudt dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoet en waarom u deze? nodig hebt als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom vraagt.

 

Wat zijn de gevolgen van niet naleven?

De AP kan uw organisatie sancties kan opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt. De exacte hoogte van de sanctie zal afhankelijk zijn van uw organisatie en mate van overtreding. Echter het mag duidelijk zijn dat een sanctie (grote) financiële gevolgen heeft.

Zorgen dat u er klaar voor bent

De AP probeert bedrijven te helpen door het beschikbaar stellen van een 10 stappenplan. Middels dit stappenplan kunt u stapsgewijs ervoor zorgen dat u organisatie klaar is voor deze nieuwe wetgeving. Vanaf 25 mei aanstaande heeft de AP namelijk de mogelijkheid.

 

Mocht u toch nog vragen hebben over de AVG of komt u er niet helemaal wat voor u de gevolgen zijn? U kunt dan uiteraard contact met ons opnemen, wij kunnen wij u hier verder in helpen.