Zoals u wellicht vanuit de media heeft meegekregen, is vanaf 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle organisatie die persoonsgegevens verwerken. Hoogstwaarschijnlijk heeft u dus ook met deze wetgeving te maken en de hoge boetes (tot €20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet) die hierbij kunnen worden opgelegd.

Wat mag u als werkgever nog weten?

Medische gegevens worden gezien onder de AVG als gevoelige informatie en daarvoor gelden dan ook strenge regels. Er zijn beleidsregels opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens die gelden rondom een zieke werknemer. Daaruit wordt o.a. duidelijk wat u nog wel mag vragen en registreren bij een ziekmelding. Als werkgever mag u bij de ziekmelding de volgende informatie aan de werknemer vragen en vastleggen:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid
  • Tevens mogen er nog gegevens worden gedeeld met de werkgever door de arbodienst/ bedrijfsarts. Zo mogen zij aangeven tot welke werkzaamheden de werknemer in staat is en welke niet. Daarnaast kan een bedrijfsarts aangeven wat de mate van arbeidsongeschiktheid is. Echter mag de arbodienst/ bedrijfsarts geen informatie over de gezondheid van de medewerker delen met de werkgever.

Wat kunt u nog wel doen?

Door alle opgelegde regelgeving is het vaak lastig voor werkgevers om een goede invulling te geven aan de re-integratie van de medewerker. Daardoor wordt het steeds belangrijker voor werkgevers om meer aandacht te besteden aan preventie en duurzame inzetbaarheid. Op die manier zorgt u er voor dat het ziekteverzuim binnen uw organisatie wordt verlaagd en tevens vergroot u zo de (duurzame) inzetbaarheid van medewerker. Dit betekent dat zij minder zullen verzuimen en tevens beter inzetbaar zullen zijn voor uw organisatie.

Zoals eerder in dit artikel beschreven wordt u steeds meer afhankelijk van een arbodienst/bedrijfsarts door de grote regeldruk die er is rondom zieke werknemers. Daardoor wordt het steeds belangrijker dat u een goede keuze maakt qua arbodienst/bedrijfsarts. Zorg dan ook dat u afspraken maakt over wat u verwacht van de arbodienst/bedrijfsarts qua inspanningen en maak een weloverwogen keuze hierin.

Kosten van ziekteverzuim

Waarom zou u investeren in het verminderen van verzuim door meer te richten op preventie en duurzame inzetbaarheid? Nou doordat het kostenplaatje vrij fors is van een zieke werknemer. Als een werknemer langdurig uitvalt kost dit u namelijk veel geld als werkgever. De gemiddelde verzuimkosten per dag bedragen ongeveer €150,- a €250,- en dan zijn de WGA kosten die gemiddeld tussen de €100.000,- en de €150.000,- liggen, nog niet meegenomen. Het financiële belang bij langdurig ziekteverzuim van een werknemer is dus groot voor uw organisatie.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het inventariseren of u aan alle verplichtingen vanuit de AVG voldoet? Of wenst u ondersteuning bij het inkleden van duurzame inzetbaarheid en/of een verzuimbeleid in uw organisatie? Neem dan (vrijblijvend) contact met ons op om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.