Ook al zijn wettelijke vakantiedagen sinds 2015 nog maar zes maanden geldig na het jaar van opbouw, voor bovenwettelijke vakantiedagen is de houdbaarheid nog altijd vijf jaar. Dat betekent dat werknemers een aardig stuwmeer aan vakantiedagen kunnen opsparen. Voor uw onderneming is dat niet wenselijk: het zorgt ervoor dat u geld moet reserveren om al die vakantiedagen nog uit te kunnen betalen. Zullen wij u daar bij helpen?

Geen belemmeringen

In principe mag u werknemers niet verplichten om vrij te nemen. Vakantiedagen zijn de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf. Het enige wat u kunt doen, is geen belemmeringen opwerpen om vrije dagen te nemen.

Uitbetalen

In de cao of arbeidsovereenkomst kan worden bepaald dat u bovenwettelijke vakantiedagen die aan het einde van het jaar niet zijn opgenomen, uitbetaalt. Wettelijke vakantiedagen mag u niet tijdens het dienstverband uitbetalen.

Ziektedagen

U kunt schriftelijk met de werknemer afspreken dat u ziektedagen mag aanmerken als bovenwettelijke vakantiedagen. Is het verrekenen van de dagen overeengekomen in de cao of arbeidsovereenkomst, dan mag u alleen de bovenwettelijke vakantiedagen die in het jaar van ziekte zijn opgebouwd met de ziekte verrekenen. Daarnaast kunt u tijdens of na de ziekte nog overeenkomen dat u enkele ziektedagen als bovenwettelijke vakantiedagen aanmerkt. Dan mag u ook bovenwettelijke vakantiedagen uit andere jaren hierbij betrekken.

Verplichte vrije dagen

In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen verplichte vrije dagen worden aangewezen. Denk aan de periode tussen kerst en oud en nieuw. De werknemer neemt hiervoor vakantiedagen op. Er geldt geen limiet voor het mogelijke aantal verplichte vrije dagen. Let op dat u voor het afspreken van collectieve vrije dagen de ondernemingsraad moet benaderen.

Overdragen

Werknemers mogen bovenwettelijke vakantiedagen overdragen. Een werknemer staat de vakantiedagen dan af aan een collega die de dagen beter kan gebruiken. Dit is een nobele manier om vakantieoverschotten terug te dringen.

Anti-oppotbeding

Ook een anti-oppotbeding gaat het opsparen van vakantiedagen tegen. Zo’n beding is in strijd met de wettelijke bepalingen voor de geldigheidsduur van vakantiedagen. Maar zolang werknemers geen bezwaar maken, kunt u het risico nemen en toch een anti-oppotbeding in contracten opnemen.