Informatieplicht en onduidelijkheden uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

Een belangrijke voorwaarde voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) is het voldoen aan de informatieplicht. Aan deze informatieplicht moet worden voldaan binnen 1 maand na afkoop of omzetting van het PEB. Voor ontvangen formulieren stuurt de Belastingdienst binnen 1 maand een ontvangstbevestiging.

Vraag & Antwoord De Belastingdienst heeft een nieuw Vraag & Antwoord op zijn website gepubliceerd over de informatieplicht. Daarbij geeft de Belastingdienst aan dat niet wordt voldaan aan de informatieplicht als het informatieformulier:   – niet wordt ingeleverd; – niet wordt ondertekend door de dga; – niet wordt ondertekend door de eventuele (ex-)partner; – niet volledig wordt ingevuld; – wordt ingevuld met onjuiste gegevens; of – niet tijdig wordt ingediend.

Ook commerciële waarde De Belastingdienst zal niet ondertekende of onvolledige ingevulde informatieformulieren terugsturen met het verzoek de gebreken te herstellen en het formulier opnieuw in te sturen. In dat kader is relevant dat op het informatieformulier onder andere ook de commerciële waarden van de pensioenverplichting worden gevraagd. Het gaat daarbij niet om de RJ-waarden, maar om het bedrag dat bij een onafhankelijke derde zou moeten worden gestort om de pensioenaanspraken af te dekken. Wordt niet voldaan aan de informatieplicht, dan is loonbelasting en revisierente verschuldigd over de gehele waarde in het economische verkeer van de pensioenverplichting.

Onduidelijkheden uitfasering PEB Over de uitfasering van het PEB zijn in de praktijk nog diverse onduidelijkheden. Bijvoorbeeld over de vererving van de oudedagsverplichting, het extern verzekerd pensioen en het informatieformulier.

Volg MBM voor het laatste nieuws omtrent de uitfasering PEB