Personeel

MBM. SAMEN MET U.

Goed personeel is van levensbelang voor uw bedrijf. Goed personeelsmanagement zorgt voor een gezonde verhouding met uw werknemers. En met de kennis  en creativiteit van MBM kan het u ook nog financieel voordeel opleveren. Onze experts:

  • Brengen uw personeelsbeleid in lijn met uw ondernemingsdoelstellingen
  • Zorgen ervoor dat uw loonadministratie voldoet aan de meest actuele wetgeving
  • Geven u overzicht en inzicht in contractbeheer en opleidingsregistratie
  • Helpen u met dossiervorming, digitaal en op papier
  • Brengen verzuimbegeleiding, schadebeperking en actuele wetgeving in balans
  • Zijn uw vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht
  • Ondersteunen u bij werving & selectie en ontwikkeling van uw personeel
HR-subsidies

De overheid (lokaal, regionaal, landelijk of Europa) en sectoren stimuleren mobiliteit op de arbeidsmarkt met een grote intensiteit. Het aannemen, opleiden en breder inzetbaar maken van personeel levert de werkgever geld op. De werkgever kan de gemaakte kosten met subsidies gefinancierd krijgen. Met een subsidie checklist stelt MBM de werkgever in staat om de juiste input te leveren. Door structureel de mogelijkheden in beeld te brengen helpen de MBM HR adviseurs u deze voordelen te realiseren.

Verzuimmanagement

Ziekteverzuim is een vervelende aangelegenheid, voor je het weet heb je een forse schadepost.

Een zieke medewerker kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten.

Door het verzuim als een businesscase aan te pakken beperk je de financiële schade en heb je maximaal invloed op het verzuim proces. MBM ondersteunt de werkgever om de businesscase effectief aan te pakken. Met respect voor de werknemer worden alleen de noodzakelijke interventies ingezet. MBM werkt samen met gerenommeerde arbodiensten, zodat de beste specialisten beschikbaar zijn en het verzuimtraject binnen de wettelijke kaders verloopt.

Snel herstel en snel afscheid nemen tegen lage kosten staan centraal. Daarnaast adviseren wij u in het ziekteverzuimbeleid om het verzuim laag te houden, wat u tevreden en bevlogen medewerkers oplevert.

Personeelsontwikkeling / coaching

Gekwalificeerd personeel is de uitdaging van vandaag! Naast het werven van de juiste werknemers is investeren in het aanwezige personeel het motto. MBM helpt de werkgever de opleidingsbehoefte  vast te stellen, de juiste opleidingsmethode te bepalen en de opleiding te organiseren.

MBM heeft specialisten in dienst die individuele werknemers en groepen kunnen coachen op de vastgestelde leerdoelen. Het coaching proces is daarbij onderdeel van de ondernemingsdoelstellingen. Om het ontwikkelen betaalbaar te houden zet MBM de beschikbare subsidies voor de werkgever in.

Arbeidsrecht

Het in dienst hebben van werknemers is een zakelijke aangelegenheid. Om de zaken goed te regelen helpt MBM u als werkgever de zaken vooraf goed vast te leggen in overeenkomsten en reglementen. MBM helpt bij het opstellen van de overeenkomst en reglementen zodat deze aan de juridische eisen voldoen. Indien er onverhoopt toch een conflict ontstaat helpt MBM het conflict effectief op te lossen door het als een businesscase aan te pakken. Specialisten als een mediator of een advocaat worden waar nodig betrokken bij het proces. MBM helpt u als werkgever om snel tot de juiste oplossing te komen, waarbij MBM kan putten uit een jarenlange ervaring.

Loonadministratie

De lonen zijn een belangrijke factor voor uw personeel. De loonadministratie moet dan ook zorgvuldig verlopen. MBM zet haar specialisten in om het proces van verlonen perfect te laten verlopen. MBM beschikt over ruime ervaring met de diverse CAO’s. Door de online toepassingen kan de werkgever, indien gewenst, veel zelf doen en is alle informatie voortdurend beschikbaar.

Door op elk gewenst moment over de actuele financiële informatie te beschikken kan de werkgever indien nodig tijdig bijsturen. MBM zorgt voor de juiste afhandeling van de verschillende beloningscomponenten, zodat de loonkosten zo laag mogelijk voor u als werkgever uitpakken.

De aanwezige loonsubsidies worden hierbij toegepast.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn van groot belang in de relatie met uw (toekomstige) personeel.

MBM zorgt voor marktconforme arbeidsvoorwaarden. De toepassing van de relevante CAO en sociale premies of een eigen arbeidsvoorwaardenpakket met een pensioenvoorziening worden voor u geregeld. Brutolonen, prestatie vergoedingen, WKR, netto vergoedingen, verlof en pensioenen komen hierbij aan de orde. MBM zet in op aantrekkelijke kosten / baten passend bij uw bedrijfsvoering.

HR-platform

Personeel in dienst hebben zorgt voor veel dynamiek in een organisatie. De kansen en bedreigingen volgen elkaar snel op. het HR-platform staat klaar voor al uw vraagstukken. De MBM

HR-professionals of de HR-partners zorgen voor een adequate aanpak van de vraagstukken die u voorlegt. De aanpak kenmerkt zich het beste als businesscase, waardoor de optimale oplossing wordt gerealiseerd.

Coaching

Samen met de werkgever onderzoekt de coach hoe er nog meer uit uw mensen gehaald kan worden. Door mensen op de juiste plek binnen de organisatie te zetten, zien wij resultaten verbeteren.

Een veranderproces vraagt inzicht, geduld en sturing. Onze coach neemt u mee in dit proces. Dit kan door individuele coaching en ook door diverse trainingen op maat.

MBM helpt organisaties hun resultaten zichtbaar te verbeteren. Dit doet zij door samen met directie te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Welke richting heeft een bedrijf? Is dit voor iedere medewerker duidelijk? Wat is er nodig om betere resultaten te behalen? MBM helpt organisaties het belang van communicatie en beleving te zien, waardoor er efficiënt en met plezier wordt gewerkt.

Neem contact op met een HR specialist

Contact