Vanuit de provincie Gelderland wil men het tekort aan technisch personeel aanpakken. Daarom hebben zij samen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen het initiatief  Leve(n)lang Gelders Vakmanschap opgezet. Hiermee willen zij gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten ontwikkelen om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren

De in aanmerking komende beroepsgroepen

De subsidie is beschikbaar voor mensen die binnen of buiten de techniek werkzaam, maar zich in ieder geval willen ontwikkelen binnen de technische branches. Daardoor is deze Voucher in te zetten voor:

  • Werklozen op zoek naar een baan in de Techniekbranches;
  • Mensen die zich willen omscholen naar de Techniekbranches;
  • Werkenden in de Techniekbranches die zich willen ontwikkelen;
  • Mensen uit de Techniekbranches die zich willen omscholen naar docent/instructeur;
  • ZZp’ers die zich willen ontwikkelen binnen de Techniekbranches.

De subsidie hoogte

Er worden in totaal 850 vouchers beschikbaar gesteld die kunnen worden ingezet om opleidingstrajecten gericht op de techniek (bijna) volledig te bekostigen. De hoogte van het voucherbedrag is afhankelijk van de situatie van de persoon die het opleidingstraject gaat volgen. Zo is de hoogte voor werklozen die een opleiding gaan volgen om in de Techniek te kunnen werken €3.000,-. Voor mensen die willen overstappen/omscholen naar een beroep in de techniek is de maximale vergoeding €2.000,- en voor mensen die al binnen de techniek werkzaam zijn en een opleidingstraject willen volgen bedraagt het voucherbedrag €1.000,-.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De subsidie is aan te vragen voor opleidingstrajecten die zijn gericht op ontwikkeling naar of binnen de Techniekbranches. Het opleidingstraject moet er aan bijdragen dat de werknemer inzetbaar blijft/wordt binnen de Techniekbranches. Het opleidingstraject kan daardoor gericht zijn op persoonlijke groei (binnen de branche), ontwikkeling en het bevorderen van de kennis en vaardigheden van de werknemer. Wel zijn verplichte certificeringen als VCA, EHBO etc. uitgesloten.

Voorwaarden

Om voor een voucher in aanmerking te komen is het van belang dat het opleidingstraject bijdraagt aan de ontwikkeling binnen de Techniekbranches. Daarnaast kan de Voucher alleen worden aangevraagd voor mensen die wonen of werken in de provincie Gelderland. Verder zijn er per organisatie maximaal 5 Vouchers aan te vragen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden die deze subsidieregeling biedt voor uw organisatie? Of wilt u weten of een opleidingstraject van een werknemer in aanmerking komt voor een Voucher? Neem dan contact met ons op!