Uitbreiding praktijkleren

Sinds 2014 heeft het praktijkleren het stokje overgenomen van de afdrachtvermindering onderwijs. Met die overgang zijn verschillende groepen buiten de subsidiemogelijkheden komen te vallen.

Per begin schooljaar 2017-2018 zullen de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en de entree-opleidingen in het vmbo ook onder de subsidieregeling praktijkleren vallen. Het subsidiebedrag is voor elke leerling hetzelfde en bedraagt € 2.700,-.

Benieuwd naar de mogelijkheden? De specialisten van MBM brengen de mogelijkheden graag voor u in beeld.