Bijna één miljoen mensen in Nederland heeft last van werkstress. Eén op de zeven Nederlanders heeft het gevoel tegen een burn-out aan te lopen. Hoe kunt u als werkgever bijdragen aan duurzame mentale belastbaarheid?

Oorzaken psychisch verzuim

  • Psychisch verzuim wordt veelal veroorzaakt door:
  • Psychosociale arbeidsbelasting: emotioneel zwaar werk, hoge taakeisen en ongewenste omgangsvormen zoals pesten.
  • Beperkte autonomie op het werk, zeker naarmate werknemers ouder worden.
  • Bij duurzame mentale belastbaarheid is met name van belang dat we de psychosociale arbeidsbelasting aanpakken.

Psychisch verzuim voorkomen
De omgeving heeft veel invloed op hoe iemand zich voelt, in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Het is mogelijk de omgeving zo in te richten, dat hij geen risico vormt, maar juist een positieve invloed heeft:

  • Creëer een prettige werksfeer, waar onderling respect heerst en waardering voor elkaar wordt geuit. Hiervoor kunnen werknemers en werkgevers samen hun verantwoordelijk nemen.
  • Sociale steun van collega’s en leidinggevenden kan emotionele uitputting verkleinen, geef hiervoor de ruimte.
  • Meer autonomie in het werk door bijvoorbeeld de mogelijkheid om thuis te werken, helpt ook.
  • De stress die ontstaat door het ‘altijd verbonden’ zijn sinds de komst van de smartphone, is ook op te lossen. Laat werknemers een duidelijk onderscheid maken tussen het gebruik van ICT als consument en het gebruik ervan als leermiddel/denkwerk.
  • Geef dagelijks ruimte voor het echte breinwerk, totaal losgekoppeld van alle verstoringen. Laat e-mails en andere boodschappen het belangrijker denkwerk niet in de weg zitten.
  • De sleutel ligt ook in het creëren van een werkklimaat waarin ieder op zijn of haar eigen manier kan meedoen. Zonder dat iedereen in hetzelfde stramien wordt gedwongen, en zonder dat mensen zich afgedankt voelen. Als iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn, en zich gewaardeerd weet, dan staat men ook meer open voor anderen, en kunnen diverse groepen medewerkers elkaar aanvullen, in plaats van elkaar te beconcurreren. Dat bevordert het welbevinden van werknemers, reduceert ziekteverzuim in het bedrijf, en draagt bij aan betere integratie van verschillende groepen in de samenleving.

Waarom inzetten op duurzame mentale inzetbaarheid?
Mensen zijn productiever op hun werk als ze gelukkig zijn. Zij leveren dan wel tot twaalf procent meer output. Als we op het werk gerespecteerd worden, geconsulteerd en betrokken worden bij beslissingen, zijn we geneigd harder te werken en melden we ons minder snel ziek.