Wet uitfasering PEB en novelle aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) en de novelle aangenomen. De datum van inwerkingtreding is afhankelijk van de datum van plaatsing in het Staatsblad. Wij gaan ervan uit dat de wet op 1 april 2017 in werking treedt.

Wat (niet) te doen? Wij adviseren u om vóór 1 april 2017 nog geen onvoorwaardelijke overeenkomst van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting te laten tekenen. Op basis van de huidige wet volgt dan immers de sanctie van de artikelen 19b Wet LB en 30i AWR en is inkomstenbelasting en revisierente verschuldigd over de commerciële waarde van de pensioenverplichting.

Stopzetten pensioenopbouw Vanaf 1 april 2017 kwalificeert het eigenbeheerlichaam niet meer als toegestane verzekeraar op basis van de wet. In het (concept)besluit wordt nog een coulancetermijn van 3 maanden gegeven . Dit betekent dat uiterlijk vóór 1 juli 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer moet zijn beëindigd.

Herverzekerd pensioen Ook is het raadzaam om na te gaan of er sprake is van een PEB wat is herverzekerd bij een professionele verzekeraar. Willen zij van de mogelijkheid gebruik maken om ook dit extern verzekerde pensioen af te kopen, dan moet de verzekeraar vóór 1 juli 2017 worden verzocht om overdracht van het pensioenkapitaal naar eigen beheer.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met één van de specialisten van MBM.